Code-e Project |Erasmus+ Project | Bulgaria
trbgenelitpl

Bulgaria

NIKOLA PARAPUNOV ”OKULU, RAZLOG, BULGARİSTAN KODLAMA

Proje çalışması kodlama okuryazarlığı hakkında farkındalık yaratma hedeflerine ulaşma açısından bir başarıydı. Proje aynı zamanda kodlama faaliyetleri yoluyla teknolojiye ve hesaplamalara karşı olumlu bir tutum geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kodlama klübünün öğretmen ve öğrencilerle birlikte kurulması ve kodlama dersleri okulda başarıyla iletildi.12/13 yaşlarında 30 öğrenci okulumuzdaki kodlama kulübüne katıldı.

Proje çalışmasının başında, proje okul ekibinden 3 öğretmen, Anna Pankova, Katerina Radeva ve Ivan Mishkov, Eğitim Bakanlığı temsilcileri yardımıyla öğretmen eğitimi sertifikaları aldı.

Dersler code.org web sitesinde yayınlandı ve öğretmenler platformdaki 2,3 ve 4 derslerini açmak için kayıt oldular.Öğrenciler öğretmenleri tarafından da tescil edildi. Ebeveynleri

Proje faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.Bilgisayarlar genel olarak hepimizin bildiği gibi öğrenciler için olası bir tehlike olarak görülmektedir, ancak teknolojiyi tüketmekten daha fazla üretmek için kullanılıyorsa, paha biçilmez olduğu fikrini değiştirdik.

Öğrencilerin yaratıcı problem çözücüler ve yanal düşünürler olarak potansiyellerini geliştirmeleri ve kişisel, sezgisel ve özgün fikirlerini ifade etme cesaretini bulmaları teşvik edildi. Şimdi, gelecekte kendi ortamlarında akranlarına ilham veren öz güven ve algoritma okuryazarlığı ile BİT kullanıcılarının sorumlu olması beklenmektedir. Ayrıca ebeveynlerin bilgisayarlara ve internete karşı tutumu çarpıcı biçimde değişti. İnternet artık öğrencilerin başarısı için potansiyel bir tehlike olarak değil, yaratıcı ve başarılı olmak için değerli bir kaynak olarak görülüyor.ÖĞRENCİLERİN 'SON Pİ İLE PROJE ÇALIŞMASI

Polonya'da gerçekleşen ilk LTT etkinliği ve canlı kodlama konserimiz de proje çalışmamızın önemli bir parçasıydı. Öğrenciler, müzik kodlama platformu olan Sonic Pi yazılımını öğrendi ve çalıştı.

Polonya'da LTT-1'de bir eğitim kursu aldı. Okul idarecileri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Live Sonic Pi Konserinin hazırlıkları ile çok zaman harcandı. Polonyalı ortak, akademik ve kültürel açıdan zengin olan çok başarılı bir öğrenme öğretme eğitimi etkinliği düzenledi.

Canlı kodlama müzik performansı, öğrencilere, velilere, öğretmenlere, yerel okulların temsilcilerine ve yerel yetkililere ulaşmamızı sağlayana kadar çok başarılı bir yayılma olayıydı. Sonic Pi, Bulgar izleyicileri için tamamen yeni ve 12-13 yaşları arasındaki çocukların en karmaşık müziği yarattıklarını görmek, izleyicinin büyük bir etkisi yarattı.

Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve komşu okul yöneticileri de dahil olmak üzere okul topluluğu, kodlamayı ve öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza akademik ve profesyonel olarak neler ekleyebileceğini öğrendi. Yaptığımız şeyin önemli olmasına rağmen başından beri altını çizdik; tamamen farklı bir dünyanın sadece küçük bir kısmını, herkes için olasılıklarla dolu olanı ortaya çıkarır.

  • Code-e Projesi
  • Tasarım: Yasin YILMAZ